Založ si blog

Záhady na Slovensku – nápisy

 

Nápisy.

 

Na Slovensku sa nachádzajú mnohé záhadné nápisy vytesané v skalách. Niektoré z nich sú:

 

Velestúr.

Velestúrske nápisy zdokumentoval v 60-tych 19-teho storočia bádateľ Slovenského národného múzea v Bratislave Pavol Križko.  Na ceste od Skalky k vrcholu Smrčníka našiel do čierna zvetraný kameň s nevýraznými runami. V spolupráci so sochárom Klemensom odliali povrch kameňa do sádry. Touto technikou sa im podarilo celý nápis opísať, no mnoho rokov s ním nikto nedokázal pohnúť. Až Antonín Horák vylúštil nápis takto: „rawá chlachawá rujáračá bohá lěsá“ = „hroby chovajú oráčov (roľníkov), bohom obete“. Tento jazyk je vraj praslovančinou balkánskeho pôvodu, z ktorého sa neskôr vyvinula dnešná slovenčina. Nápis nám oznamuje, že pod ním ležia ľudské obete neolitických roľníkov. Bolo by užitočné, keby archeológovia skúsili nájsť pochované telá a na ich organických zvyškoch otestovali vek pamiatky. Zhruba sa však dá usúdiť, že pochádza z druhej polovice 2. tisícročia pred našim letopočtom.

Križko sa v roku 1865 znovu vydal na Smrčník hľadať runy. Na vrchole Smrčníka ho zaujal kamenný útvar s kolmými a rovnými stenami. Povrch objektu bol členený do vydutín a zákutí. Tvorili ho ploché kamene poukladané na seba bez malty. Navrchu bola plošina (akoby na posvätný obrad). Pod machom sa objavili ryhy podobné písmu. Kriško sa teda pustil do nedočkavého oškrabávania, až nakoniec vykukol celý súvislý nápis Zachovanosť nápisu bola podobná ako pri prvom kameni, a tak si vyžiadal cez Maticu slovenskú opäť účasť sochára Klemensa, aby spolu urobili odliatok zo sadry. A aj tento nápis čakal až na Horákove rozlúštenie. Antonín Horák nápis rozlúštil takto: „priěchách sílián at maráně zrúímich krěměnitjá tě túr wi wsí á hrádáj biě hade pa túru dwiěstiě tě asmdst“ = „přispěchavší posila od Moravy ozrujinovavší pevnosti těch pohanů ve vsích aj ohradách, bije hady po Túrsku dvěstě těch osmdesát“. Jeden z preklad znie: ,,Prišla posila od moravy zroinujuc tych pohanov v osadach aj ohradach, bije hadov po tursku dvesto tych  osemdesiat.´´

Tretí nápis Križko objavil na malom úlomku pod dnešným Kremnickým Štósom, pod jeho severným skalným útvarom, zvaným Dievčia skala. Zlomok z Dievčej skaly čítal „Vesně bog…/ziart…“ , t.j. „Vesně bohyni …žiartvisko“.

 

Za svoj objav, prekreslenie po odliatí, za dešifrovanie nápisu sa mu dostalo málo vďačnosti, zato veľa urážok, osočovania a dokonca bol obvinený, že sám bol organizátorom výroby falzifikátu – teda nápisov

 

Zdroje:

http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?cat=1&paged=5

http://www.pramen.info/c/43/ine-fakty-o-napisoch-na-velesture.htm

http://svetkuzielamagie.717.cz/duchovno-a-paranormalne-javy/vitajte-v-krajine-duchovna-a/slovenske-zahady-tajomne-napisy

 

Štangarígl

Záhadnosť pravidelných skalných hranolov na Štangarígli, týčiacich sa niekde až do šesťmetrovej výšky, znásobuje tajomný nápis, ktorého pôvod doteraz nie je jasne potvrdený. Pozoruhodné skalné bralá sa nachádzajú asi dva kilometre od Žibritova v okres Krupina. Na jednom z vyššie položených hranolov sa nachádzajú pravidelné vyhĺbeniny, ktoré vyzerajú ako znaky. Všimol si ich aj nadšený prírodovedný bádateľ Andrej Kmeť, ktorý okrem povolania kňaza zasvätil život skúmaniu prírody v tejto časti Štiavnických vrchov. Znaky sa mu zdali príliš pravidelné na to, aby ich vytvorila príroda, a podľa neho mohli byť výtvorom človeka. Niektoré zdroje uvádzajú, že nápis neskôr skúmali odborníci, ktorí dospeli k záveru, že ide o slovanskú verziu starokeltského písma, aká sa nikde inde neobjavila. Doktor Bukovinský nápis aj vylúštil a mal by znamenať „ Asboitov dom tu do navubo“, teda sa jedná o slovanský nápis, ktorý podľa interpretácie Dr. Bukovinského hovorí o spánku, alebo hrobe nejakého Asboita. Teória ako sa sem dostal hovorí, že prichádzajúce slovanské kmene si osvojili písmo jedného keltského kmeňa Kotínov, naučili sa ho a tak vznikol unikátny nápis – slovanská verzia starokeltského písma. Podľa iných by však mohlo ísť aj o prírodný výtvor, ktorý spôsobilo zvetrávanie, pretože drobné, pravidelne sa opakujúce priehlbinky kopírujú drobné pukliny v skale. Zatiaľ nikto presne nevie, čo to vlastne je a ako to vzniklo. Je to tajomstvo, ktoré čaká na svoje odhalenie,

 

Zdroje:

http://feminity.zoznam.sk/c/881110/tajomne-skalne-stlpy-vytvorila-sopka

http://ziar.dnes24.sk/tip-na-vylet-stangarigel-tajomny-napis-na-sklale-53849

http://cestydobs.blogspot.sk/2011/03/z-krupiny-cez-zibritov-sv-anton-po_20.html

 

Branisko

Lokalita Branisko sa nachádza na bočnom hrebeni Čergova, medzi obcami Bogliarka a Kríže. Branisko a tajuplné nápisy nájdeme približne jeden kilometer pod obcou Kríže, na samotnom vrchole hrebeňa. V mapách sa stretneme aj s pomenovaním miesta „Na Holíči“. Samotné nápisy sa nachádzajú na veľkom kamennom bloku z pieskovcových bridlíc. Miesto výskytu nápisov je charakteristické tým, že svahy po oboch stranách sú pomerne strmé a podobné kamenné bloky sa v blízkosti nevyskytujú. Pravdepodobne prvá zmienka o týchto nápisoch sa objavila v Letopise Matice Slovenskej z roku 1848. Jozef Božetěch Klemens sa zmieňuje o stretnutí s vojakom v Prahe, ktorý mu rozprával s starých nápisoch „u Bardejova v Boglárském chotáru na lukách v lese“.

Pravý význam týchto nápisov už asi nikdy nespoznáme. Môžeme sa teda len domnievať. Podľa jednej z hypotéz to môžu byť znaky vytesané za vlády Márie Terézie. V tom čase sa vykonávala výšková nivelizácia Habsburskej monarchie. Keď si číslo 1340 vynásobíme dĺžkou lakťa (60 cm), dostaneme výsledok rovnajúci sa približnej nadmorskej výške lokality. Ďalšia z hypotéz hovorí to, že ide o znaky a symboly banských prospektorov hľadajúcich ložiská rúd (znak v tvare archaického kľúča je údajne znakom prútikárov), kremičitých pieskov a zásob dreva, keďže v oblasti bolo rozvinuté aj sklárstvo.

Nech je už pravda akákoľvek, pravdepodobne sa ju nikdy nedozvieme. Sami si vyberte, ktorá verzia sa vám páči viac.

 

Zdroje:

https://www.geocaching.com/geocache/GC5RPB6_tajomstvo-napisov-na-banisku?guid=39885d4a-6046-4b4a-94cb-df7b4d865577

http://www.kpufo.eu/

 

 

Údolie obrov

Údolie obrov nachádzame pod Hermanovskými skalami blízko obce Hermanovce nad Topľou, v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom samosprávnom kraji. Tu sa nachádza aj Písaný alebo Rajzovaný kameň, ktorý v minulosti dosahoval dvojnásobok svojich dnešných rozmerov. Z kameňa bolo ťažené, no po náleze nápisu na boku kameňa bola táto ťažba zastavená. V nápise sa nachádza písmeno A s lomenou prepážkou, ktorú ako jediní používali Rimania, preto historici predpokladajú, že nápis je dôkazom prítomnosti vojakov pod vedením Marka Aurélia, ktorého iniciály boli vytesané do skaly. Niektoré nápisy boli identifikované do čias Napoleona.

 

Zdroje:

http://geopark-dubnik.webnode.sk/geolokality/udolie-obrov/

http://geopark-dubnik.webnode.sk/geolokality/udolie-obrov/

 

Záhady na Slovensku –Kelt so zlatými očami.

08.02.2023

Nevšedný nalez sa uskutočnil archeologickým výskumom v obci Jánovce v polohe Pod hradiskom v roku 2020. Ide o lokalitu, ktorá je známa už od 19. storočia. Napriek tomu doteraz nebola systematicky archeologicky skúmaná. Výskum sa realizoval formou zberu nálezov z pooranej plochy. Z výskumu pochádza vyše 800 kusov predmetov z rozličných časových období od praveku až po [...]

Zázračné studničky – Banskobystrický kraj 11.

26.03.2022

Miesto: Uňatín Okres : Krupina GPS : 48.28805 ⁰N 19.07303⁰E Studničku neďaleko ….ľudia oddávna nazývajú Hostečná. Je opradená mnohými ľudovými povesťami. Povrávalo sa, že tu straší a stáva sa tu kadečo zvláštne. Obyvatelia okolitých obcí využívali vodu zo studničky na občerstvenie a vraj aj na liečenie svojich chorôb. [...]

Zázračná socha – Levoča

28.08.2021

Z vďaky za záchranu počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 – 1242 postavili na Marianskej hore malú kaplnku – kostolík. Bola to predchodkyňa dnešného kostola Navštívenia Panny Márie. Po niekoľkých desaťročiach sa na ňom objavili trhliny, takže v roku 1311 sa muselo pristúpiť k oprave. V tom čase sa v ňom už nachádza socha Panny Márie, ktorú okolité [...]

dve percentá dane, Pravda, 2%

Spoločnosť Bélu Kélera

08.02.2023 23:54

Naša spoločnosť sa venuje prezentácii hudobného odkazu skladateľa, huslistu a dirigenta Bélu Kélera (1820 - 1882), najslávnejšieho rodáka z Bardejova.

1. BASKET KLUB Michalovce

1.BASKET KLUB MICHALOVCE

08.02.2023 23:51

Sme mládežnícky basketbalový klub v Michalovciach.

dve percentá dane, Pravda, 2%

MAMILA, o. z.

08.02.2023 23:44

MAMILA poskytuje pomoc a podporu počas celej doby dojčenia. Vypĺňa priestor medzi túžbou žien dojčiť a zdrvujúcou realitou, s ktorou sa stretávajú.

QUASARS

QUASARS

08.02.2023 23:37

OZ QUASARS už 15 rokov úspešne zastrešuje koncertné a edukatívne projekty súboru Quasars Ensemble - držiteľa Krištáľového krídla za rok 2013 v kategórii Hudba.